Snapjudge

Posts Tagged ‘Net’

Top Tamil Blogger Templates

In Blogs on ஏப்ரல் 3, 2009 at 5:19 பிப

தமிழ்ப்பதிவுகளில் என்னைக் கவர்ந்த தலை பத்து வார்ப்புருக்கள்: (கொஞ்சம் உள்ளடக்கத்திற்கும் இட ஒதுக்கீடு உண்டு)

 1. தமிழ் சசி :: சசியின் டைரி
 2. அசுரன்
 3. புருனோ :: பயணங்கள்
 4. சாத்தான் :: மையநீரோட்டம்
 5. ச.தமிழ்ச்செல்வன் :: தமிழ் வீதி
 6. சர்வேசன் :: Surveyசன் -ஆக்கியவன் அல்ல அளப்பவன்.
 7. எச்.பீர்முஹம்மது :: புலம் பெயர்ந்த உலகில்
 8. IdlyVadai – இட்லிவடை
 9. கடற்கரய் :: தேசாந்திரி
 10. வெட்டிப்பயல்

முந்தைய பதிவு: March 10: Top 10 Tamil Blogs « 10 Hot

Google’s Top Ten Products

In Internet on மார்ச் 9, 2009 at 3:27 பிப

நன்றி: Google’s Top Ten Products (More Or Less)

Quantcast

1. Google Search
2. Google Maps
3. Google Image Search
4. Gmail
5. Google Book Search
6. Google News
7. Google Video Search
8. Picasa
9. Google Earth
10. Google Groups

ComScore

1. Google Search
2. Google Image Search
3. Google Maps
4. Gmail
5. Google News Search
6. Google Video Search
7. Google Product Search
8. Google Book Search
9. Picasa
10. Google Earth

(The only difference is that comScore counts Google Product Search, while Quantcast counts Google Groups).

Defense agencies list top 20 security controls

In Internet, Technology on பிப்ரவரி 24, 2009 at 10:30 பிப

 1. Inventory of authorized and unauthorized hardware.
 2. Inventory of authorized and unauthorized software; enforcement of white lists of authorized software.
 3. Secure configurations for hardware and software on laptops, workstations, and servers.
 4. Secure configurations of network devices such as firewalls, routers, and switches.
 5. Boundary Defense
 6. Maintenance, Monitoring and Analysis of Complete Audit Logs
 7. Application Software Security
 8. Controlled Use of Administrative Privileges
 9. Controlled Access Based On Need to Know
 10. Continuous Vulnerability Testing and Remediation
 11. Dormant Account Monitoring and Control
 12. Anti-Malware Defenses
 13. Limitation and Control of Ports, Protocols and Services
 14. Wireless Device Control
 15. Data Leakage Protection
 16. Secure Network Engineering
 17. Red Team Exercises
 18. Incident Response Capability
 19. Data Recovery Capability
 20. Security Skills Assessment and Appropriate Training To Fill Gaps

TIME’s 25 Best Blogs of 2009

In Blogs, Internet, Lists, USA on பிப்ரவரி 24, 2009 at 10:15 பிப

Thanks: The Top 25 Blogs – TIME.com's First Annual Blog Index – TIME

 1. Talking Points Memo
 2. Huffington Post
 3. Lifehacker
 4. Metafilter
 5. Andrew Sullivan
 6. The Freakonomics blog
 7. BoingBoing
 8. Got2BeGreen
 9. Zen Habits
 10. Paul Krugman
 11. Crooks and Liars political blog
 12. Generacion Y — “an exercise in cowardice,” because it lets them say things they can’t say out loud in Cuba
 13. Mashable
 14. Slashfood
 15. The official Google blog
 16. synthesis, written by engineer and marketer Shafeen Charania, is that rarest of digital creatures: a blog about ideas.
 17. bleat is the work of James Lileks, a columnist for the Minneapolis Star-Tribune and serial collector of strange and wonderful pop cultural ephemera
 18. /Film (pronounced Slashfilm)
 19. Seth Godin’s Blog
 20. Deadspin is a blog for the sports fan who loves the game but realizes that there’s plenty of action happening off the field
 21. Dooce.com had a brief moment in the national spotlight when she was fired from her job because she had written about people in her workplace.
 22. Drummond’s blog:: Confessions of a Pioneer Woman
 23. A daily sampler of “really good songs” as judged by the three Canadian music fans who compile the site :: Said the Gramophone
 24. If you find yourself worrying about this country’s educational system, this blog will send you over the edge. Detention Slip bills itself as “your daily cheat sheet for education news,” but almost all of the news is bad in a really big way.
 25. Bad Astronomy is the work of Phil Plait, a good astronomer who used to work on the Hubble Space Telescope, a device which started off bad but ended up good. Got it? Plait is a born skeptic

See the 5 most overrated blogs of 2008.

BlackBerry: Top 10 must-have apps for the Cellphones

In Technology on பிப்ரவரி 19, 2009 at 4:59 பிப

நன்றி: By Liane Cassavoy, PC World | InfoWorld | News | 2009-02-18 | By Liane Cassavoy, PC World: “Out of the thousands available, here are the apps to download right now for your smartphone”

1. Documents to Go, Premium Edition
DataViz
$70; BlackBerry OS 4.5 or higher

I know, I just said that most new BlackBerry phones come with a version of Documents to Go already installed. And they do — but it’s the Standard Edition. That app will let you view and edit existing Microsoft Office files, but it won’t let you create new ones; for those capabilities, you need the Premium Edition. Both versions let you open existing Microsoft Word, Excel, and PowerPoint documents and Adobe PDF files natively, so you don’t need to convert them to view them properly.

2. PeeKaWho
SmrtGuard
$10; BlackBerry OS 4.1.0 or higher

It may not sound like a terrible hassle to open your BlackBerry’s e-mail client every time you get a message. But why not make things easy on yourself? PeeKaWho pops up an alert when you have an incoming e-mail message, showing you who sent it, the subject, and a snippet of the text. That way you’ll know whether the message is important enough to read right away, or whether it can wait until you’ve finished your current task. The alerts are especially handy if you’re composing another e-mail — they allow you to see new messages without losing the one you’re working on. You can also create blacklists or whitelists to control how many pop-ups you get.

3.  Maximizer CRM 10.5 Freedom for BlackBerry
Maximizer Software
$229 (single user); BlackBerry OS 4.6 or higher

4. PocketMac for BlackBerry
PocketMac
Free; Mac OS 10.4/10.5 and any BlackBerry phone

5. TwitterBerry
Orangatame Software
Free; BlackBerry OS 4.1.0 or higher

6. Opera Mini
Opera Software
Free; BlackBerry OS 4.0.0 or higher

7. YouMail
YouMail
Free; dependent on carrier, works with most AT&T, T-Mobile, Sprint, and Verizon Wireless phones

Anyone who has used an iPhone knows that its visual voicemail is one of its best — if often overlooked — features. But other companies, like YouMail, are taking note, launching similar services for other smartphones. YouMail visual voicemail displays a list of your incoming messages, so you can see who they’re from and when they arrived before listening to them. It also can transcribe the voice messages into text so that you can read them in places where you can’t make calls, and it lets you create various outgoing messages for different callers.

8. Viigo
Viigo
Free; BlackBerry OS 4.1 or higher, BlackBerry hardware series 7100 or higher

Viigo started out as an RSS reader — and it was an excellent one, allowing you to add newsfeeds easily and browse the results. Nowadays this free application remains an outstanding RSS reader, but it also does much more, tracking weather, flight status, sports scores, stock quotes, and even restaurant reviews.

9. iSkoot for Skype
iSkoot
Free; BlackBerry hardware series 7100 or higher

You don’t have to leave your Skype account behind when you’re away from your PC. iSkoot lets you access many of Skype’s features right from your smart phone. You can chat with other Skype users, and you can save your monthly allotment of voice minutes by using Skype for voice calls. Make and receive calls to and from other Skype users, or use SkypeOut to call regular phone numbers.

10. Google Mobile Updater for BlackBerry
Google
Free; works with all BlackBerry phones

Google offers a great collection of mobile applications, including Google Maps, Gmail, Docs, and Sync. Deciding which one to include here was a tough call — until I realized just how useful Google Mobile Updater can be. This tool allows you to install a variety of Google apps — including all the ones I just mentioned — to your phone, and notifies you when new products or updates to your existing apps are available.